ระบบจัดการสอบเลื่อนสายในยิมแบบออนไลน์

สำหรับผู้ฝึกสอน ระดับสายดำดั้ง 4ขึ้นไป ที่ต้องการมีระบบการสอบเลื่อนสายสี ของตนเอง โดยไม่ต้องสร้างหรือจ้างเขียนโปรแกรมแพงๆเอง ทำใบประกาศที่โรงพิมพ์เอง ทำบัตรสอบเอง และต้องเก็บบันทึกข้อมูลการสอบที่สำคัญด้วยตนเอง
ทุกอย่างนี้มีให้ผู้ฝึกสอนได้พร้อมใช้งาน ง่ายๆดังนี้
1. สถาบันผู้ฝึกสอนเทควันโด มีโปรแกรมพร้อมให้ใช้งานออนไลน์ฟรี เพียงเข้าระบบของท่าน กรอกข้อมูลสอบของนักเรียนที่สอบมา บันทึกผลสอบให้เรียบร้อน รอการสรุปยืนยัน
2. เมื่อได้รับการสรุปยืนยัน ให้ชำระค่าใบประกาศโดยค่าใบประกาศ ใบละ 50 บ. โดยการโอนเงิน
3. สถาบันผู้ฝึกสอนเทควันโด จะออกใบประกาศ ส่งให้ผู้ฝึกสองทางไปรษณีย์
4. ผู้ฝึกสอนสามารถเช็คข้อมูลตรวจสอบออนไลน์ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0816953220 line id : joethanadol